_return_helper()

Açıklama

Parametrede aldığı mysql sorgusunun obje veya dizi olarak donecegini belirtir.

Kullanımı

_return_helper( $query, $type );

Parametreler

$query (sql query) (gerekli)

  • sql sorgularından donen sonucu bu parametreye aktaralım

$type (string) (opsiyonel) 'object'

  • 'object', 'array', 'single_object', 'single_array'

Örnekler

$query = db()->query("SELECT * FROM til_users");
return _return_helper($query); // obje olarak
return _return_helper($query, 'array'); // array olarak
return _return_helper($query, 'single_object'); // ilk degeri obje olarak
return _return_helper($query, 'single_array'); // ilk degeri array olarak