_set_form_status_args()

Açıklama

Bu bir yardımcı fonksiyondur. Form durumları için gelen parametreleri kontrol eder, eksik değer var ise düzeltir.

'til_extra' tablosundaki 'taxonomy' sütununa eklenen form sınıfının başına 'tilfs' on ekini ekler.

Kullanımı

_set_form_status_args( $args );

Parametreler

$args (array) (gerekli)

  • parametreleri dizi halinde gönderebilirsiniz

Örnekler

$args['taxonomy'] = 'teknik_servis';
$args['name'] = 'Parça Bekleniyor';

$args = _set_form_status_args( $args );