add_alert()

Açıklama

til()->alert dizine mesaj ekler. Genelde sistemde oluşan başarılı, başarısız, veri eklenti, güncellendi gibi hata mesajlarını göstermek için kullanılır. Bu fonksiyon veritabanı ile birlikte çalışmaz, sadece aktif olan betik ile birlikte çalışır.

Kullanımı

add_alert($args);

Parametreler

$args (array) (gerekli)

  • $args['message'] (string)(gerekli) mesaj metni
  • $args['class'] (string)(opsiyonel) 'success', 'danger', 'warning', 'primary', 'info' ayrıntılı bilgi için bootstrap alert elementlerine bakabilirsiniz. default "danger"
  • $args['group'] (string)(opsiyonel) hata mesajlarini gruplayabilirsiniz. Bu mesaj gösterimlerden çok işinize yarayabilir.

Örnekler

$args['message'] = 'Hesap kartı eklendi.';
$args['class'] = 'success';
$args['group'] = 'add_form';
add_alert( $args );

// ekrana basma
print_alert('add_form'); // sadece til_add_form grubundaki mesajları