add_case()

Açıklama

Yeni bir kasa veya banka hesabı oluşturur. Her ödeme formunun bir kasa/banka ID numarası olmalıdır.

Kullanımı

add_case( $args );

Parametreler

$args (array) (gerekli)

  • oluşturulacak kasa/banka hesabına ait parametreler dizi halinde.

Örnekler

// yeni bir kasa ekleyelim
$args['name'] = 'Mağaza Kasası';
$args['is_bank'] = 0; // banka değil sadece kasa
add_case($args);

// simdi bir banka hesabı ekleyelim
$args['name'] = 'İş Bankası Merkez Hesabı';
$args['is_bank'] = 1;
$args['bank_name'] = 'İş Bankası';
$args['bank_admin_name'] = 'Mustafa Tanrıverdi';
$args['branch_code'] = '1234'; // sube kodu
$args['account_no']     = '9876543'; // hesap no
$args['iban' = 'TR1234567890123'; // iban
add_case($args);