Alert

Açıklama

Alert, Tilpark! ekibi tarafından geliştirilen bir dizi fonksiyonlar listesi. Sistemde oluşabilecek her türlü mesajı hafIzaya kayıt eder ve istenilen alanda toplu halde veya tek tek ekrana basar.

Fonksiyonlar

add_alert() yeni bir mesaj ekler

get_alert() bootstrap alert elementlerine uygun html kod üretir

get_alerts() mesajları dizi olarak döndürür

print_alert() mesajlari ekrana basar, bootrap formatinda

have_alert() bir mesajın var olup olmadığını kontrol eder

Yardımcılar

close_alert() bir uyarı mesajı bölümünü komple kapatır

Örnekler

$variable = true;
if($variable) {
  // eger islem basarili ise
  add_alert( array(
    'message'=>'islem basarili',
    'group'=>'control',
    'class'=>'success'));
} else {
  // eger islem basarisiz ise
  add_alert( array(
    'message'=>'islem basarili',
    'group'=>'control',
    'class'=>'danger'));
}

// ...

if(have_alert('control')) { // hata mesaji var mi?
  print_alert('control'); // mesajlari ekrana bas
}