calc_account()

Açıklama

Bir hesap kartının bakiyesini ve karlilik tutarını hesaplar ve 'til_accounts' tablosunda güncelleme yapar.

Kullanımı

calc_account( $account_id );

Parametreler

$account_id (id) (gerekli)

  • hesap karti ID

Örnekler

// 63 ID numarali hesap kartinin bakiyesini ve karlilik tutarini gunceller
calc_account(63);