calc_form_status()

Açıklama

Bir form durumunun toplam form sayısını hespalar ve günceller.

Kullanımı

calc_form_status( $where );

Parametreler

$where (id|array) (gerekli)

  • form sayılarının hesaplanmasını istediğiniz form durumu ID

Örnekler

// 63 ID numaralı form durumunun form sayısını hesaplar ve günceller
echo calc_form_status(63);

// parametre halinde değer gönderebilirsiniz
calc_form_status(array('taxonomy'=>'teknik_servis', 'name'=>'Yeni Servisler'));