change_form_status()

Açıklama

Formun durumunu değiştirir. Her formun bir durumu olmalıdır. Form durumlarını değiştirmek için bu fonksiyonu kullanmanız önerilir.

Kullanımı

change_form_status( $form_id, $args );

Parametreler

$form_id (id) (gerekli)

$args (id|array) (gerekli)

  • form_status ID veya form status parametreleri

Örnekler

if(change_form_status(63, 125)) {
    echo 'form durumu değiştirildi.';
} else {
    echo 'hata oluştu';
}

print_alert();