delete_form_meta()

Açıklama

'til_form_meta' tablosundan parametrede belirtilen değerleri siler.

Kullanımı

delete_form_meta( $meta_or_form_id, $args );

Parametreler

$meta_or_form_id (id) (opsiyonel)

  • form ID veya form_meta ID değerlerini gönderebilirsiniz.

$args (array) (opsiyonel)

  • birden fazla alana silinecek ise 'meta_key' anahtar değerini parametre halinde gönderbilrisiniz.

Örnekler

// 63 ID numaralı form meta hareketini siler
delete_form_meta(63);

// 63 ID numaralı form hareketinin 'fatura_adresi' isimli ozel alanini siler
delete_form_meta(63, 'fatura_adresi');