delete_form_status()

Açıklama

Bir form durumunu siler. Ayrıca silme işlemini yaparken, içerisindeki formları yeni form durumuna aktarabilir.

Kullanımı

delete_form_status( $delete_status_id, $new_status_id, $args );

Parametreler

$delete_status_id (id) (gerekli)

  • silinecek form durumu ID

$new_status_id (id) (opsiyonel)

  • aktarılacak yeni form ID

$args (array) (opsiyonel)

  • _args_helper() değerleri

Örnekler

// 63 ID numaralı form durumu silindi

if(delete_form_status(63)) {
    echo 'form durumu silindi';
}

// 63 ID numaralı form durumu sil ve içindekileri 75 ID numarasına aktar
delete_form_status(63, 75);