delete_user_meta()

Açıklama

'til_user_meta' tablosundan verileri siler.

Kullanımı

delete_user_meta( $user_id, $meta_key, $meta_value );

Parametreler

$user_id (id) (gerekli)

  • Kullanıcı ID veya user_meta ID . (user_meta ID olması için $meta_key false olmalı)

$meta_key (string) (opsiyonel)

  • silinecek meta anahtar adı

$meta_value (string) (opsiyonel)

  • silinecek meta değeri

Örnekler

// meta anahtarı ile birlikte bir değer silelim
delete_user_meta(63, 'ek_bilgi');

// ID numarasını bildiğimiz meta bilgisini silelim
delete_user_meta(20);