Form Fonksiyonları

Açıklama

Form tablosunu etkiler.

Fonksiyonlar

Form

insert_form() veritabanına yeni bir form ekler

get_form() veritabanındaki formlari obje olarak döndürür

update_form() veritabanına yeni bir form ekler

set_form() bir form oluşturur, düzenler, ürün hareketi ekler, bir formu baştan aşağı düzenler

calc_form() bir form hareketinin tüm tutarlarını hesaplar ve günceller

Form Hareketleri

insert_form_item() veritabanına yeni bir form hareketi ekler

add_form_item() veritabanına yeni bir form hareketi ekler, form kontrolleri ile birlikte

get_form_item() var olan form hareketinin bilgilerini olarak dondurur

update_form_item() form hareketlerini gunceller

set_status_form_item() form hareketlerini aktif veya pasif eder

Form Özel Alanlar

add_form_meta() bir form özel alanı ekler

get_form_meta() bir form özel alanı bilgisini döndürür

update_form_meta() form özel alan bilgisini günceller

delete_form_meta() form özel alanları siler