get_alert()

Açıklama

Bootstrap alert elementlerine uygun hata mesajını ekrana basar.

Kullanımı

echo get_alert($message, $class, $args);

Parametreler

$message (string) (gerekli)

$class (string)(opsiyonel) 'success', 'danger', 'warning', 'priamry', 'info' ayrıntılı bilgi için bootstrap alert elementlerine bakabilirsiniz.

$args (array|boolean) (opsiyonel)

  • $args['x'] bootstrap alert stilindeki x butonu gozuksun mu? true or false

Örnekler

echo get_alert('bu bir hata mesajı', 'danger');
// eger x butonunu kapatmak istiyorsak
echo get_alert('bu bir hata mesajı', 'danger', false);

Çalışma Mantığı Grafiği

get_alert()