get_alerts()

Açıklama

Mesajlara ait tüm degerleri dizi halinde dondurur. Aldigi parametreye gore istenilen grup ve sinifa ait verileri dondurur.

Kullanımı

get_alerts();

Parametreler

$args (array) (gerekli)

  • $args['class'] (string)(opsiyonel) 'success', 'danger', 'warning', 'priamry', 'info' ayrıntılı bilgi için bootstrap alert elementlerine bakabilirsiniz.
  • $args['group'] (string)(opsiyonel) gruplanan hata mesajı

Kullanımı

// tum mesajlari ekrana basar
get_alerts();

// sadece til_add_account grubundakileri ekrana basar
get_alerts('til_add_account');

// sadece til_add_account grubundekiler ve danger olanlari ekrana basar
get_alerts( array('group'=>'til_add_form', 'class'=>'danger') );