get_case()

Açıklama

Bir kasa/banka hesabının çağırır ve bilgilerini döndürür.

Kullanımı

get_case( $where );

Parametreler

$where (array|id) (gerekli)

  • ID veya kasa/banka parametreleri

Örnekler

// bir kasa/banka hesabını cagiralim ve ekrana basalım
$case = get_case( 63 );
print_r($case);