get_case_all()

Açıklama

Banka veya kasa hesaplarının hepsini dizi olarak döndürür.

Kullanımı

get_case_all( $where );

Parametreler

$where (array) (opsiyonel)

  • hepsini mi? kasalar mı? yoksa bankaları mı?

Örnekler

// kasa ve banka hesaplari
$cases = get_case_all();
print_r($cases);

// sadece banka hesaplari
get_case_all( array('is_bank'=>1) );

// sadece kasa hesaplari
get_case_all( array('is_bank'=>0) );