get_checked()

Açıklama

Bu fonksiyon genellikle HTML çıktıları için kullanılır. 2 adet parametre alır ve bu parametreler bir birine eşit ise ekrana "checked" çıktısını basar.

Örnekler

$val = true;
echo get_checked($val, 1); // ekran çıktısı "checked" olacaktır.