get_extra()

Açıklama

'til_extra' tablosundaki verileri bulur ve döndürür. Sadece 1 tane sonuç bulur ve bulduğu sonucu 'single_object' olarak döndürür.

Birden fazla sonuç dizisi almak için get_extras() bakınız.

Kullanımı

get_extra( $args );

Parametreler

$args (extra_id|name|array) (gerekli)

  • 'extra_id', 'name' veya 'til_extra' sütun isimleri

Örnekler

// 63 ID numaralı extra
$extra = get_extra(63);

// siniflarde ogrenciler arasinda mustafayi bulalım
$extra = get_extra( array('taxnonomy'=>'ogrenciler', 'name'=>'mustafa') );