get_extras()

Açıklama

'til_extra' tablosundaki verileri bulur ve döndürür. Bulduğu tüm sonuçları dizi haline getirir.

sadece 1 sonucu elde etmek istiyorsanız get_extra() bakınız.

Kullanımı

get_extras( $args );

Parametreler

$args (extra_id|name|array) (gerekli)

  • 'extra_id', 'name' veya 'til_extra' sütun isimleri

Örnekler

// 63 ID numaralı extra
$extras = get_extras(63);
print_r($extras);

// siniflarde ogrenciler arasinda mustafayi bulalım
$extras = get_extras( array('taxnonomy'=>'ogrenciler', 'name'=>'mustafa') ); 
print_r($extras);