get_form_status()

Açıklama

Var olan bir form durumunu parametrede aldığı değerlere göre veritabanından bulur ve getirir.

Kullanımı

get_form_status( $args );

Parametreler

$args (array) (gerekli)

  • form status ID veya dizi halinde parametreleri gönderebilirsiniz. Aşağıdaki görseldeki listeyi parametre olarak kullanabilirsiniz.

Form durumları 'til_extra' anahtar değerleri

Örnekler

// 63 ID numaralı form durumu
$form_status = get_form_status( 63 );

// 'Yeni Sipariş' isimli form durumu
$form_status = get_form_status( array('name'=>'Yeni Sipariş') );