get_form_status_all()

Açıklama

Tüm form durumlarını bulur ve obje olarak döndürür.

Kullanımı

get_form_status_all( $args );

Parametreler

$args (array) (gerekli)

  • taxonomy sınıfı ve giriş çıkış türünü belirtelik değer gönderebilirsiniz.

Örnekler

// form durumu giriş ve sınıfı 'form' olanlar
$all_status = get_form_status_all( 0 );

// giriş ve sınıfı 'teknik_servis' olanlar
$all_status = get_form_status_all( array(
    'taxonomy'=>'teknik_servis', 
    'in_out'=>'0'
));

print_r( $all_status );