get_option()

Açıklama

'til_options' tablosundan verileri çeker ve döndürür.

Kullanımı

get_option( $option_name );

Parametreler

$option_name (string) (gerekli)

  • anahtar değer adı

Örnekler

echo $ek_bilgi = get_option('ek_bilgi');