get_selected()

Açıklama

HTML selected elementleri için kullanılır. Bir HTML çıktısının seçilip seçilmeyeceğine karar verir.

Örnekler

$val = true;
echo get_selected($val, true);