get_set_url_parameters()

Açıklama

Parametrede aldığı dizilerdeki değerleri birleştirir ve bir URL adresi olarak string formatında geri döndürür.

Kullanımı

get_set_url_parameters( $arr );

Parametreler

$arr (array) (gerekli)

 • URL adresine eklenilmek istenen parametreler

Örnekler

$arr = array(
  'add'=>array(
    'name'=>'mustafa',
    'surname'=>'tanriverdi'
  ),
  'remove'=>array(
    'age'
  ),
);

// guncel URL parametreleri
// ?age=18&class=ilkokul&login=true

echo get_set_url_parameters($arr);

// dikkat ederseniz "name, surname" gibi parametreler eklendi
// fakat "age" parametresi kaldırıldı
// ?name=mustafa&surname=tanriverdi&class=ilkokul&login=true