get_site_url()

Açıklama

Sistemin kök dizin adresini döndürür.

Kullanımı

get_site_url( $str, $param );

Parametreler

$str (string) (opsiyonel)

  • account, form, item, user, payment, message, task $param (id|string) (opsiyonel)
  • eğer rakamsal bir değer ise "id" anahtarı ile birlikte ekler yoksa string olarak URL'nin sonuna eklenir

Örnekler

// http://localhost/tilpark
echo get_site_url();

// http://localhost/tilpark/account/detail.php?id=89
echo get_site_url('account', 89);

// http://localhost/tilpark/form/detail.php?id=233
echo get_site_url('form', 233);

// http://localhost/tilpark/form/detail.php?update
echo get_site_url('item', 'update');