get_template_url()

Açıklama

Tema dosyasının adresini döndürür

Kullanımı

get_template_url( $str );

Parametreler

$str (string) (opsiyonel)

Örnekler

// http://localhost/tilpark/content/themes/default/
echo get_template_url();

// http://localhost/tilpark/content/themes/default/img/logo.png
echo get_template_url('img/logo.png');