get_user()

Açıklama

Tilpark! kök sisteminde kullanıcı hesaplarını çağırır ve döndürür.

Kullanımı

get_user( $id );

Parametreler

$id (id|array) (gerekli)

  • Kullanıcı ID veya 'til_users' tablosundaki sütun isimleri referans olarak

Örnekler

// ID göre kullanıcı bilgilerini cekelim
$user = get_user(63);
print_r($user);

// e-posta adresine gore
$user = get_user( array('username'=>'kral.mustafa@tilpark.com'));
print_r($user);