get_user_meta()

Açıklama

'til_user_meta' tablosundan veri çeker ve döndürür.

Kullanımı

get_user_meta( $user_id, $meta_key, $args );

Parametreler

$user_id (id) (gerekli)

  • kullanıcı ID

$meta_key (string) (opsiyonel)

  • eğer sadece bir değer çekecekseniz buraya yazın, tüm değerleri çekeceksiniz boş bırakabilirsiniz.

$args (array) (opsiyonel)

  • standart $args parametreleri

Örnekler

// ek_bilgi değerini ekrana basar
echo get_user_meta(63, 'ek_bilgi');

// tum meta bilgilerini dizi olarak çekelim
$user_meta = get_user_meta(63);
print_r($user_meta);