get_user_role_text()

Açıklama

Bir kullanıcının yetki seviyesinin string/text formatını döndürür.

Kullanımı

get_user_role_text( $role_no );

Parametreler

$role_no (no) (gerekli)

  • kullanıcı yetki seviyesi numarası

Örnekler

// Süper Admin
echo get_user_role_text(1);

// Admin
echo get_user_role_text(2);

// Birim Amiri
echo get_user_role_text(3);

// Yetkili Personel
echo get_user_role_text(4);

// Personel
echo get_user_role_text(5);