get_users()

Açıklama

Tilpark! kök sisteminde tüm kullanıcıları döndürür

Kullanımı

get_users( $args );

Parametreler

$args (array) (opsiyonel)

  • bu parametre boş bırakılabilir veya 'til_users' tablosundaki sütun isimlerini referans alabilirsiniz.

Örnekler

// tum kullanıcıları cekelim
$users = get_users();
print_r($users);

// kullanıcı yetkisi 5 olan tüm kullanıcıları döndürelim
$users = get_users(array('role'=>5));
print_r($users);