have_alert()

Açıklama

Bir hata mesajının var olup olmadığını kontrol eder.

Kullanımı

if(have_alert()) {
  print_alert(); // mesajları ekrana basar
}

Parametreler

$args (array) (gerekli)

 • $args['class'] (string)(opsiyonel) 'success', 'danger', 'warning', 'priamry', 'info' ayrıntılı bilgi için bootstrap alert elementlerine bakabilirsiniz.
 • $args['group'] (string)(opsiyonel) gruplanan hata mesajı

Örnekler

// herhangi bir mesaj var mi?
if(have_alert()) { 
  echo 'mesaj var'; 
}

// add_account grubuna ait mesaj var mi?
if(have_alert('add_account')) { 
  echo 'mesaj var';
}

//add_account grubunda ve danger sinifinda mesaj var mi?
if(have_alert( array('group'=>'add_form', 'class'=>'danger') )) { 
  echo 'mesaj var';
}

// hata mesaji yok mu?
if( ! have_alert() ) {
  echo 'mesaj yok';
}