insert_extra()

Açıklama

'til_extra' tablosu için veri ekler. Adından anlaşılacağı gibi TİlPark! kök sistemi için özel veya eklentilere göre veritabanına veri eklemeye yarar.

Kullanımı

insert_extra( $args );

Parametreler

$args (array) (gerekli)

  • 'til_extra' tablosundaki sütun isimlerini referenas alabilirsiniz.

  • 'til_extra' sütun isimleri ve değerleri

Örnekler

$args['taxonomy'] = 'plugin_list'; // sınıflandırma etiketi
$args['name'] = 'anahtar_deger'; // anahtar değeri
$args['val'] = 'özel alan';
$args['val_1'] = 'özel alan 1';
$args['vaL_2'] = 'özel alan 2';
$args['vaL_int'] = '1';
$args['val_decimal'] = '12.50';

if( insert_extra( $args ) )  {
    echo 'ekstra veri eklendi';
} else {
    echo 'hata';
}

//bu fonksiyona ait uyarı mesajlarını ekrana basar
print_alert('insert_extra');