insert_item()

Açıklama

"til_items" tablosuna veri ekler.

Kullanımı

insert_item($args);

Parametreler

$args (array) (gerekli)

  • 'til_items' tablosundaki sütun isimlerini referans alarak dizi halinde değer gönderebilirsiniz.

Örnekler

$args['name'] = 'Mustafa Tanrıverdi';
$args['p_purc'] = '10.00'; //maliyet fiyati
$args['p_sale'] = '20.00'; // satis fiyati
if($insert_id = insert_item($args)) {
    echo 'basarili';
} else {
    echo 'basarisiz';
}

Çalışma Mantığı Grafiği

insert_item()