is_active_user_role()

Açıklama

Bir kullanıcının yetkisi seviyesini kontrol eder. Eğer yetki seviye var ise true, yok ise false döner.

Kullanımı

is_active_user_role( $val );

Parametreler

$val (string) (gerekli)

  • kullanıcının yetki seviyesi

superadmin - 1 admin - 2 unitmanager - 3 authorizedpersonnel - 4 staff - 5

Örnekler

if(is_active_user_role('superadmin')) {
    echo 'evet süper admin yetkisine sahip';
} else {
    echo 'hayır yetkiye sahip değil';
}