is_decimal()

Açıklama

Parametrede aldığı değerin parasal bir değer olup olmadığını kontrol eder. Fonksiyon olumlu veya olumsuzluk durumlarında true/false dönecektir.

Kullanımı

is_decimal( $val );

Parametreler

$val (decimal) (gerekli)

  • kontrol edilecek değer

Örnekler

$val = '15.20';
if( is_decimal($val) ) {
    echo 'parasal bir değer';
} else {
    echo 'parasal bir değer değil';
}