is_email()

Açıklama

Parametrede aldığı değerin e-posta olup olmadığını kontrol eder. Olumlu ve olumsuzluk durumlarında true/false döner.

Kullanımı

is_email( $val );

Parametreler

$val (string) (gerekli)

  • kontrol edilecek parametre

Örnekler

$val = 'kralmustafa@gmail.com';
if( is_email($val) ) {
    echo 'evet, girilen değer e-posta';
} else {
    echo 'hayır, girilen değer e-posta değil';
}