Ürün Fonksiyonları

Açıklama

Ürün kartlari için 'til_items' tablosunu etkileyen fonksiyonlar burada yer almaktadır.

Fonksiyonlar

insert_item() veritabanına yeni bir ürün kartı ekler

update_item() veritabanına var olan ürün kartını günceller

get_item() ürün kartına ait bilgileri döndürür

set_item() tilpark kök sistemine uygun ürün kartı ekler veya günceller

Yardımcılar

get_item_code_generator() ürün kartları için stok kodu oluşturur