page_access()

Açıklama

Bir kullanıcının erişim yetkisini kontrol eder. Erişim yetkisi yok ise uyarı mesajını ekrana basar. Bu fonksiyonda "else" kullanarak uyarı mesajını ekrana basmanıza gerek yok. Fonksiyon uyarı mesajını ekrana basacaktır.

Kullanımı

page_access( $val );

Parametreler

$val (string) (gerekli)

  • kullanıcı yetkileri

Örnekler

if(page_access('admin')) {
    echo 'evet kullanici yetkisi var';
}

Yukarıdaki kod çalıştığında eğer kullanıcı erişimi yok ise aşağıdaki ekran görüntüsündeki çıktıyı alacaksınız.