print_alert()

Açıklama

Bu fonksiyon parametrede aldığı değerleri get_alerts() fonksiyonuna gönderir ve dönen sonuçları ekrana bootstrap alerts stili ile birlikte basar.

Kullanımı

print_alert( $args ); 

Parametreler

$args (string|array) (gerekli)

  • $args['class'] (string)(opsiyonel) 'success', 'danger', 'warning', 'priamry', 'info' ayrıntılı bilgi için bootstrap alert elementlerine bakabilirsiniz.
  • $args['group'] (string)(opsiyonel) gruplanan hata mesajı

Örnekler

// tum mesajlari ekrana basar
print_alert();

// sadece til_add_account grubundakileri ekrana basar
print_alert('til_add_account');

// sadece til_add_account grubundekiler ve danger olanlari ekrana basar
print_alert( array('group'=>'til_add_form', 'class'=>'danger') );