remove_accents()

Açıklama

Parametre aldığı değerdeki SEF URL formatına uygun olmayan karekterleri silmeye yarar.

Kullanımı

remove_accents( $str );

Parametreler

$str (string) (gerekli)

Örnekler

$str = 'Hedef, Büyük Türkiye!';
remove_accents( $str ); // hedef-buyuk-turkiye