set_account()

Açıklama

Hem yeni bir hesap kartı oluşturur, hemde var olan bir hesap kartını günceller. Ayrıca verileri kontrol eder, karakter sınırlaması yapar. Tilpark! genel olarak hesap kartı işlemlerinde bu fonksiyonu kullanılır.

Kullanımı

set_account( $where, $args );

Parametreler

$where (id) (opsiyonel) eger bos birakilir ise yeni bir hesap oluşturacaktır

$arg (array) (gerekli)

  • 'til_accounts' tablosundaki sütun isimlerini referans alarak dizi halinde değer gönderebilirsiniz.

Örnekler

set_account(false, $args); // yeni hesap olusturur
set_account(63, $args); //63 ID numaralı hesabi gunceller

// set_account fonksiyonuna ait uyarı mesajlarını ekrana basar
print_alert('set_account'); 

Çalışma Mantığı Grafiği

set_account()

Bu fonksiyon insert_account() ve update_account() fonksiyonları ile birlikte çalışmaktadır.