set_extra_key()

Açıklama

register_extra_key() fonksiyonu ile kayıt edilen 'til_extra' sütun isimlerini veritabanına eklenmeye uygun hale getirir.

Kullanımı

set_extra_key( $key_name, $args );

Parametreler

$args (array) (gerekli)

 • 'til_extra' tablosuna eklenmeye uygun hale getirilecek veriler

Örnekler

// sutun isimlerini kayit edelim
register_extra_key('yazilar', array (
  'taxonomy'=>'kategori',
  'name'=>'baslik',
  'val_1'=>'yazar',
  'val_text'=>'icerik',
  'val_date'=>'tarih'
));

// bir extra dizisi olusturalim
$args = array(
  'kategori'=>'Teknoloji',
  'baslik'=>'Yeni Iphone Kaç Para?',
  'yazar'=>'mustafa',
  'icerik'=>'bu haber metni',
  'tarih'=>'2017-10-10 12:22:45'
);

// $args degiskeninin anahtar isimleri değişmiş olacaktır.
print_r( set_extra_key($args) );

// array(
//   'taxonomy'=>'Teknoloji',
//   'name'=>'Yeni Iphone Kaç Para?',
//   'val_1'=>'mustafa',
//   'val_text'=>'bu haber metni',
//   'val_date'=>'2017-10-10 12:22:45'
// )