set_item()

Açıklama

Parametrede aldığı değerlere göre yeni ürün kartı oluşturur veya var olan ürün kartını düzenler, günceller.

Kullanımı

set_item( $item_id, $args );

Parametreler

$item_id (id) (opsiyonel) eger bos birakilir ise yeni bir hesap oluşturacaktır

$arg (array) (gerekli)

  • 'til_items' tablosundaki sütun isimlerini referans alarak dizi halinde değer gönderebilirsiniz.

Örnekler

set_item(false, $args); // yeni hesap olusturur
set_item(63, $args); //63 ID numaralı hesabi gunceller

//sadece set_item fonksiyonuna ait uyarı mesajlarını ekrana basar
print_alert('set_item'); 

Çalışma Mantığı Grafiği

set_item()

Bu fonksiyon insert_item() ve update_item() fonksiyonları ile birlikte çalışmaktadır.