set_payment()

Açıklama

Yeni bir ödeme formu oluştur veya var olan ödeme formunu günceller.

Kullanımı

set_payment( $id, $args );

Parametreler

$id (id) (opsiyonel)

 • eğer boş bırakılır ise yeni bir ödeme formu oluşturur.
 • eğer bu parametre var ise var olan bir ödeme formunu günceller.

$args (array) (gerekli)

 • 'til_forms' tablosundaki sütun isimlerini referans olarak gönderebilirsiniz.

Örnekler

$args = array(
  'account_name'=>'Mustafa Tanrıverdi',
  'status_id'=>'63', // banka veya kasa ID
  'payment'=>'150.00',
  'date'=>date('Y-m-d H:i:s')
  );

// asagidaki islem yeni bir odeme formu olustur
$new_payment_form_id = set_payment( 0, $args );

// asagidaki islem 20 ID numaralı odeme formunu gunceller
set_payment( 20, $args );

// fonksiyona ait uyarı mesajları ekrana basmak için
print_alert('set_payment');

Bu fonksiyon çalıştığında ve işlem başarılı olduğunda var ise hesap ID'si calc_account() fonksiyonunu çalıştırır.

Ayrıca fonksiyon kasaların düzenli çalışması için calc_case() fonksiyonunu çalıştırır. calc_case() fonksiyonu 'status_id' parametresini alır.

Çalışma Mantığı Grafiği

set_payment()