set_status_form_item()

Açıklama

"til_form_items" tablosundaki verilerin durumlarını değiştirir. Bir form hareketini pasif veya aktif eder.

Tilpark! yapısı gereği sistemde hiç bir veriyi silmez, sadece durumlarını değiştirir.

Kullanımı

set_status_form_item( $form_id, $form_item_id, $status );

Parametreler

$form_id (id) (gerekli)

  • güncellenecek hareketin form ID

$form_item_id (id) (gerekli)

  • güncellenecek hareketin ID

$status (boolean) (opsiyonel)

  • bos birakilabilir, true, false

Örnekler

// 63 ID numarali form ve 184 ID numarai hareketi pasif eder
set_status_form_item(63, 184, false); 
print_alert('set_status_form_item'); // fonksiyona ait mesajları ekrana basar