til_addslashes()

Açıklama

Tek veya dizi halinde gelen tüm değerlerin özel karekterlerinin önüne (/) ters bölü ekler.

Kullanımı

til_addslashes( $arr );

Parametreler

$arr (string|array) (gerekli)

Örnekler

$str = "İsminiz O'reilly mi?";
echo til_addslashes($str); // İsminiz O'reilly mi?