til_form_validation()

Açıklama

Parametrede aldığı değerlere göre değişkeni kontrol eder, eğer bir hata ile karşılaşırsa add_alert() ile hatayı kayıt eder.

Kullanımı

til_form_validation( $val, $options, $name, $alert_name );

Parametreler

$val (değişken) (gerekli)

 • kontrol edilmesi istenen değişken

$options (string) (gerekli)

 • yapılması istenen kontroller

$name (string) (gerekli)

 • değişkenin adı, hata olduğunda hangi değişkende hata oluştuğunu anlamak için

$alert_name (string) (gerekli)

 • oluşacak hata mesajlarını diğerleri karıştırmamak için bir sınıf içerisine alalım

Örnekler

$name      = 'mustafa';
$surname    = 'tanrıverdi';
$age      = '25';
$balance    = '10.25';

// isim alanının en az 3 karakter olacağını belirttik.
til_form_validation($name, 'min_length[3]', 'İsim Kutusu', 'genel_kontrol');

// soyisim alanının en az 3, en fazla 10 karakter olacağını belirttik.
til_form_validation($surname, 'min_length[3]|max_length[10]', 'Soyisim', 'genel_kontrol');

// yaş alanının sadece sayısal değer olabileceğini belirttik
til_form_validation($age, 'digits', 'Yaş', 'genel_kontrol');

// bakiye alanının sadece parasal değer olabileceğini belirttik
til_form_validation($balance, 'money', 'Bakiye', 'genel_kontrol');

//oluasabilecek tum uyarı mesajlarını ekrana basalim
print_alert('genel_kontrol');

Kontrol Parametreleri

"required" zorunlu

"min_length" en az kaç karakter

"max_length" en fazla kaç karakter

"digits" sayısal değer (123...)

"alpha" sadece yazısal değer (abc...)

"alnum" hem sayısal hem alfabetik (abc123...)

"money" parasal değer (10.20...)

"email" e-posta

"gsm" cep telefonu (5351234567)

"date" tarih değeri (2017-10-01)

"datetime" tarih değeri saat ile (2017-10-01 12:30)

"boolean" true/false