til_strtoupper()

Açıklama

Bir dizgedeki her sözcüğün ilk harflerini büyük yapar. "utf-8" uyumludur.

Ayrıca bakınız PHP: strtoupper - Manual

Kullanımı

echo til_strtoupper( $string );

Örnekler

$variable = 'merhaba tilpark!';
echo til_strtoupper($variable); // MERHABA TİLPARK!