til_substr()

Açıklama

Parametrede beirtilen dizgenin, parametrede belirtilen balangıç ve uzunluk değerlerine göre karakter döndürür. Ayrıca Türkçe karakter uyumludur. Ayrıca bakınız PHP: substr - Manual

Kullanımı

til_substr( $string, $baslangic, $uzunluk, $args );

Parametreler

$string (string) (gerekli)

  • Kısaltilmasi istenilen dizge

$baslangic (int) (gerekli)

  • Dizgenin hangi karakterden başlayacağı

$uzunluk (int) (gerekli)

  • $baslangic ile birlikte kaç karakter uzunlukta gösterim yapılacak

$args (string) (opsiyonel)

  • eger dizge $uzunlluk değerinden uzun ise sonuna 3 nokta (...) eklensin mi?

Örnekler

$string = 'Sakla samanı gelir zamanı';
echo til_substr($string, 0, 12, false); // Sakla samanı
echo til_substr($string, 0, 12, true); // Sakla samanı...
echo til_substr($string, 0, 12, ',,,'); // Sakla samanı,,,