update_account()

Açıklama

"til_accounts" tablosundaki verileri girilen parametreler doğrultusunda günceller

Kullanımı

update_account( $where, $args );

Parametreler

$args (array) (gerekli)

  • 'til_accounts' tablosundaki sütun isimlerini referans alarak dizi halinde değer gönderebilirsiniz.

Örnekler

$args['name'] = 'Mustafa Tanrıverdi';
$args['gsm'] = '5321234567';
if(update_account(63, $args)) {
    echo 'basarili';
} else {
    echo 'basarisiz';
}

Çalışma Mantığı Grafiği

update_account()